Cursus Schrijftechnieken en Verhalen aan de Volksuniversiteit Geldrop

Tijd: zaterdagochtend 4-18 februari, 4-18 maart, 1-15 april, 13-27 mei 2023.

telliane2@gmail.com


In deze cursus van acht lessen gaan we verschillende schrijftechnieken toepassen. ‘Show don’t tell’, wat is een metafoor en hoe pas ik een flashback toe in een verhaal, komen aan de orde. We gaan vooral veel schrijven. We nemen verschillende poëzievormen onder de loep en gaan gedichten schrijven. Wanneer je poëtisch kunt schrijven dan weet je de lezer te boeien. Verder komt het schrijven van een goede dialoog aan bod, het gebruik van zintuigen en details en de functie van spanning in je verhaal. Tenslotte gaan we de kunst van het waarnemen ontdekken en we schrijven één of meer (zeer) korte verhalen. Hierbij besteden we aandacht aan de plot, de verhaallijn.

Ieder ziet het leven door zijn eigen bril.

Mag ik de jouwe even lenen?