Het inburgeringsexamen

Gepubliceerd door Tel op

Hoe zit het met de positie van de vrouw bij het inburgeringsexamen? Het leek me goed hier achter te komen door het examen ‘de kennis van de Nederlandse maatschappij’ te gaan maken.
Via YouTube downloadde ik de veertig vragen van een examen uit 2019. Ik verbaasde me over de soms onzinnige vragen zoals: Wat doet u als de hond van de buren hard blaft? Wat is een ondernemingsraad? De buurvrouw heeft kiespijn, wie kan ze het beste bellen? Hoe vieren ze in Nederland de geboorte van een baby?
Allemaal wel leuk, alleen tussen de veertig vragen zat maar één vraag over de positie van de vrouw:
Emma is in de klas bij het maken van een werkstuk de leider. Eén jongen wil dat niet. Wat kan Emma het beste doen?
A niets zeggen en bij een ander groepje gaan zitten. B zeggen dat de jongen de leider mag zijn.
C zeggen dat meisjes even goede leiders zijn als jongens.

Het deed me denken aan de aangrijpende documentaire die ik laatst in de bioscoop gezien heb: ‘The cave’. Over een Syrische vrouwelijke kinderarts die in oorlogstijd in Syrië in een ziekenhuis werkte en hier de leiding had. In deze film kwam het onbegrip van sommige Syrische mannen duidelijk naar voren voor deze vrouwelijke arts: Een vrouw hoort niet te werken en helemaal niet als baas van een ziekenhuis.
‘Ik ben democratisch gekozen als hoofd van het ziekenhuis,’ zo verdedigde de kinderarts, Amani Ballour, zich.

Ik vroeg hoe het zat aan een docente NT2, die de mannen en vrouwen het Nederlands bijbrengt en ook de stof voor de kennis van de Nederlandse Maatschappij behandelt. Volgens haar staat er gelukkig voldoende informatie over de positie van de vrouw in het boek voor de kennis van de Nederlandse Maatschappij.


Dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben in Nederland en dat een vrouw goed leiding kan geven aan mannen is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Dit moet bijgebracht worden. Is het dan ook niet logisch om dit te toetsen in het inburgeringsexamen? Waarom komen er niet meer vragen over om te kijken of de lesstof begrepen is?
Wat doe je bijvoorbeeld als vrouw als de hond van de buren hard blaft en de eigenaar blijkt een man te zijn?

De overheid mag het inburgeringsexamen wel eens aanpassen!

Categorieën: Columns